WIFI 6 - 802.11ax

Tiêu chuẩn mới nhất này giải quyết về hiệu suất và mật độ ngày càng tăng của các thiết bị và sự đa dạng của các ứng dụng. Để xử lý những thách thức này, 802.11ax tăng công suất thông lượng gấp bốn lần so với 802.11ac. Bổ sung cải tiến bao gồm khả năng sử dụng cả băng tần 2,4 GHz và băng tần 5GHz

Hiệu suất đa người dùng:

  • Có thể cho rằng tính năng mới quan trọng nhất trong tiêu chuẩn 802.11ax là một tính năng đa người dùng nâng cao được gọi là OFDMA. Nhiều thiết bị với các nhu cầu băng thông khác nhau có thể được phục vụ đồng thời thay vì mô hình hiện có trong đó các thiết bị cạnh tranh với nhau để gửi dữ liệu. Với 802.11ax không có tranh chấp vì mỗi thiết bị đồng thời được lập lịch để truyền dữ liệu song song.

  • Multi-user Multiple Input/Multiple Output (MU MIMO): là một cách khác để xử lý lưu lượng truy cập từ nhiều thiết bị ban đầu được giới thiệu trong 802.11ac. Trong 802.11ax, tính năng này đã được cải tiến bằng cách cho phép tối đa 8 thiết bị truyền đồng thời sử dụng một kênh chuyên dụng cho mỗi thiết bị. Điều này cho phép các gói lớn như phát trực tuyến video HD được xử lý hiệu quả hơn, trong khi các gói ngắn hơn từ các thiết bị IoT và lưu lượng thoại sẽ được xử lý tốt hơn bằng cách sử dụng OFDMA

  • Tính năng Target Wake Time (TWT) cho phép các thiết bị vẫn không hoạt động cho đến khi đến lượt truyền dữ liệu bằng cách sử dụng sơ đồ lập lịch được thương lượng với các AP.

  • IoT handling: Với một chế độ hoạt động cho năng lượng thấp, băng thông thấp các thiết bị IoT. Chế độ này sẽ tách các thiết bị này từ một AP 802.11ax sử dụng kênh chỉ 20 MHz hoạt động ở băng tần 2,4 hoặc 5GHz.

Tóm lại, những cải tiến về hiệu quả trong 802.11ax giúp mạng hoạt động nhanh hơn và nâng cao trải nghiệm người dùng cho tất cả các khách hàng trên mạng.

Giải pháp - Dịch vụ liên quan