SYMANTEC DATA LOSS PREVENTION

Symantec Data Loss Prevention cung cấp giải pháp an ninh cho hệ thống dữ liệu doanh nghiệp. Tích hợp công nghệ phát hiện rủi ro và tấn công dữ liệu toàn diện nhất và các chính sách thống nhất về công nghệ ngăn ngừa mất dữ liệu hàng đầu của Symantec.

Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và quan trọng của doanh nghiệp với các công nghệ phát hiện toàn diện nhất và các chính sách thống nhất của Phòng chống mất dữ liệu hàng đầu của Symantec (DLP).

  • DLP ngăn chặn thất thoát dữ liệu thông tin khách hàng- dễ dàng tích hợp với SEP cho sự an tâm tuyệt đối cho các thông tin, dữ liệu.
  • DLP tìm kiếm, xác định vị trí và quan sát các thông tin nhạy cảm quan trọng tại các thiết bị kết nối đầu cuối.
  • Phát hiện chính xác các thông tin mật trong tổ chức của bạn, dù nó ở bất kì đâu.
    Đi kèm công cụ phân tích, báo cáo giúp đề ra và thực thi chính sách xuyên, sử dụng 1 kênh điều khiển trên web.

Triển khai phòng chống mất dữ liệu cốt lõi: Quy định bảo mật dữ liệu, đảm bảo dữ liệu nhạy cảm được quản lý đúng cách. Symantec Data Loss Prevention được cấu hình để xác định dữ liệu nhạy cảm và sử dụng nhiều kỹ thuật phát hiện dữ liệu nâng cao để xác định dữ liệu dưới nhiều hình thức.

Bảo vệ dữ liệu bên ngoài chu vi quản lý: Khi dữ liệu rời khỏi tổ chức và được chia sẻ rộng rãi nhưng luôn được đảm bảo toàn vẹn. Symantec Data Loss Prevention sẽ xác định dữ liệu nhạy cảm và cho phép bảo vệ nâng cao.

Bảo vệ rộng nhất với một giải pháp duy nhất: Bảng điều khiển đơn và quản lý chính sách hợp nhất cho mọi kênh – đám mây, điểm cuối, lưu trữ, email và web. Symantec Data Loss Prevention có thể khám phá, giám sát và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm ở bất cứ nơi nào nó được sử dụng – trong văn phòng, trên đường hoặc trên đám mây. Nó cung cấp cho bạn khả năng hiển thị và kiểm soát hoàn toàn trên phạm vi rộng nhất của các kênh mất dữ liệu: ứng dụng đám mây, điểm cuối, kho dữ liệu, email và thông tin liên lạc trên web.

Công nghệ toàn diện, ít giả mạo: Symantec Data Loss Prevention sử dụng kết hợp các công nghệ tiên tiến để phát hiện chính xác dữ liệu bí mật — khi ở trạng thái nghỉ hoặc chuyển động – và bao gồm nhiều chính sách khác nhau (HIPAA, GDPR, PCI DSS,…) để giúp cho phép tuân thủ với nỗ lực thấp hơn.

Nguồn: Internet

Giải pháp - Dịch vụ liên quan