Acunetix Web Vulmerability Scanner

 

Acunetix Web Vulnerability Scanner (Acunetix WVS) là một giải pháp quét, tìm kiếm các lỗ hổng, rủi ro trên Website và các ứng dụng Web mà các hacker có thể lợi dụng các lỗ hổng bảo mật này để tấn công, truy cập bất hợp pháp vào hệ thống và dữ liệu của cơ quan, doanh nghiệp. Acunetix sẽ dò quét, giúp các công ty tìm kiếm ra các lỗ hổng này trước khi bị các hacker lợi dụng, bao gồm nhiều nhiều loại lỗ hổng nghiêm trọng như SQL Injection, Cross Site Scripting hoặc mật khẩu yếu….

Giải pháp này có thể được sử dụng để quét các lỗ hổng trên Website, trên ứng dụng Web và thử tấn công để xác định rõ các vấn đề. Và mỗi một điểm yếu được tìm ra, Acunetix WVS sẽ hướng dẫn khắc phục để tăng tính bảo mật cho Website và ứng dụng Web.

Khi bắt đầu tiến trình quét, Acunetix sẽ đưa ra một cái nhìn tổng quan, nhanh chóng về máy chủ Web cũng như công nghệ mà Website này sử dụng. Ví dụ, khi Acunetix xác định rằng Website này sử dụng PHP, nó sẽ chỉ kiểm tra các lỗ hổng liên quan đến PHP. Vì vậy, tiến trình quét tương đối nhanh ngay cả đối với các Website lớn. Ngoài ra Acunetix cho phép dò quét trước cấu trúc website và dò quét từng file, từng thư mục để xác định lỗ hổng.

Tiến trình quét sẽ kiểm tra các lỗ hổng như như SQL Injection, Cross Site Scripting (XSS), các cấu hình sai…Hiệu suất hoạt động của trình quét Acunetix rất cao, tìm thấy nhiều tập tin và các trang mà các trình quét khác không thấy. Đặc biệt Acunetix là giải pháp tốt nhất trong việc tìm kiếm các lỗ hổng SQL Injection, Cross Site Scripting (XSS).

Acunetix hạn chế các phát hiện sai bằng tính năng cho phép chỉ định ra các trang bị lỗi. Đây là tính năng tuyệt vời mà các giải pháp khác đang thiếu. Ngoài ra, tiến trình quét của Acunetix có thể tìm thấy nhiều các thông tin khác nhau như địa chỉ Email hay các link liên kết bị hỏng…

 

Giải pháp - Dịch vụ liên quan